За нас

Фирма “ХЕКСАЗОН” ООД е регистрирана на 15 май 1990г. от Варненски Окръжен съд. Предмет на дейност на фирмата е производство и продажба на химични продукти за дезинфекция на питейна вода, на води в плувни басейни, за консервант на системи за течно охлаждане и преработка и дезинфекция помещения за отглеждане на животни. Фирмата е собственик на две търговски марки, защитени пред патентното ведомство – Тризон и Емблема на фирмата. Фирма Хексазон ООД разполага със собствена производствена база, намираща се в райoна на град Девня.

Продукти

Белина

Приложение

Белината се използва за избелване на памучни,

ленени и конопени тъкани,

дезинфекция на санитарни възли, посуда фаянс и други.

Състав:

Съдържание на активен хлор – 20-30g/l

Обща алкалност – (NaOH) 3-5g/l

Съхранение

Използват се сборници и складови резервоари в закрити и тъмни помещения.

Натриев хипохлорит

Приложение
Хипохлоритът се използва като избелващо средство за дезинфекция в животновъдството, хранително вкусовата промишленост, дезинфекция на питейни води и плувни басейни, оборотни цикли и други.

Технически изисквания:

показатели Норма
Външен вид Слабо жълтеникава прозрачна течност
Съдържание на активен хлор не по-малкко от 90g/m3
Обща алкалност (NAOH) 15-25 g/dm3

Съхранение

Съхранява се в гумирани сборници в закрити и сухи помещения с добра вентилация.

Концентрирана белина

Приложение

Концентрираната белина се използва като избелващо средство, дезинфекция на питейни води и плувни басейни,оборотни цикли и други.

Състав:

Съдържание на активен хлор – 30-90 g/l

Обща алкалност (NaOH) – 5-15 g/l

Съхранение

Използват се сборници и складови резервоари,в закрити и тъмни помещения.

Кислол

Приложение

Употребява се в химическата, хранително-вкусовата, багрилната промишленост за омекотяване на промишлени води и др.

Технически изисквания:

Солна киселина (HCl)%- min 25%

Съхранение

Съхранява се в гумирани сборници в закрити и сухи помещения с добра вентилация.

Тризон

Приложение
Употребява се като хигиенно средство в здравни заведения, в животновъдството, хранително-вкусовата промишленост и др.

Технически изисквания:

показатели Норма
Съдържание на активен хлор 50-60g/dm3
Обща алкалност (NAOH) 30-40g/l
Стабилизатори 100g/l

Съхранение

Съхранява се в пластмасови туби и бидони в закрити и тъмни помещения с добра вентилация.

Водно стъкло

Приложение
Употребява се за изолиране от влага, водоплътни замазки,като лепило в строителството, дървообработващата, хартиената, леярската промишленост, при производството на прахове за пране, за пречистване на сяра

Технически изисквания:

показатели Норма
Външен вид Сироповидна течност, без мирис
Плътност при 20%/C 1.3-1.5
Модул 2,2-2,9

Съхранение

Съхранява се в гумирани сборници в закрити и сухи помещения с добра вентилация.

Сертификати, политика и транспорт на фирмата

Политика по качество и околна среда

Политиката на “ХЕКСАЗОН” ЕООД е насочена към развитие на организацията в посока
производство и продажба на химични вещества при спазване на нормативните изисквания и
опазване на околната среда.
Основните приоритети в дейността на организацията са насочени към:

   • удовлетворяване изискванията на клиентите;
   • поддържането на съответствие с нормативните изисквания, имащи отношение към
    дейността на организацията и към нейните аспекти;
   • оценяване на влиянието върху околната среда с оглед постоянно намаляване на
    неблагоприятните въздействия;
   • повишаване на квалификацията и екологичната култура на персонала.
Виж още

Фирмата притежава Лиценз за международен автомобилен превоз на товари и извършва превози както на територията на страната, така и в Европейската общност.
Разполагаме с :
Два тежко товарни автомобила с товароподемност десет и четиринадесет тона одобрени за превоз на ADR товари клас – АТ.
Два лекотоварни автомобила с товароподемност 1,5 и 3,5 тона.

Контакти

Производствена база

Лаборатория